KAPAMA ELMA BAHÇELERİNİN TESİSİ

                      VE

                      YILLIK BAKIM İŞLERİ

 

Kapama Elma Bahçesi Tesisinde Yer Ve Toprak Seçimi :           

Elma ağacının  ticari ömrü  uzun  olduğundan  gelecekteki başarı bahçe yerinin seçimine bağlıdır.

Elma bahçeleri arazinin yüksek, hafif meyilli kesimlerine kurulmalıdır. Böylece iyi bir hava akımına imkan verilerek, mantari hastalıkların yayılması önlenir.

Elma yetiştiriciliği İçin en uygun topraklar, içerisinde yeteri kadar humus ve nem bulunan;derin, hafif süzek,tınlı, kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu PH 6.5-7.5 arasındaki topraklardır.

            Bahçe kurulmadan önce toprak tahlili yaptırılarak killi,kireçli, tuz problemi olan yerlerle taban suyu seviyesi yüksek, toprak kalınlığı az olan arazilere bahçe kurulmamalıdır. Bu özelliği taşıyan topraklarda ağaçların kök kısımları mantar ve bakteri enfeksiyonuna yakalanarak ekonomik bir yetiştiriciliğe imkan vermez.

            Bahçe tesisinde kuvvetli büyüyen anaçlar üzerine aşılı çeşitler yerine bodur ya da yarı-bodur çeşitler tercih edilmelidir. Böylece dekardaki ağaç sayısının artırılmasına karşılık, bakım, budama, ilaçlama ve hasat işleri daha kolay olmaktadır.

           Fidanların dikildiği yıldan itibaren mutlaka şekil budaması muntazam olarak her yıl yapılmalıdır. Yaz (yeşil) budamasıyla şekil ve verim budaması desteklenmelidir.

           Bodur anaçlar üzerine aşılı çeşitlerle kurulan bahçelerindeki elma ağaçlarına Vertical Axis terbiye sistemi uygulanmalıdır.

           Bahçe kurarken;

            Bodur çeşitlerde:Sıra üzeri 1m, sıra arası 3m

            Yarı bodur çeşitlerde: Sıra üzeri 5m, sıra arası 5m tutulmalıdır.

          Gübreleme:

           Elma bahçemiz kuvvetli büyüyen anaçlar üzerine aşılı çeşitlerden kurulmuşsa; ağaç başına her yaş için 150gr Amonyum Sülfat (%21) hesaplanarak, toplam miktar en az üç eşit partide toprağa verilmelidir. Uygulamaya erken ilkbaharda başlanarak temmuz ortasında son verilir.

           Eğer bahçemiz bodur ve yarı bodur çeşitlerle kuruluysa ağaç başına 400-500gr Amonyum Sülfat yine en az üç eşit partide verilmelidir.

           Ağaç başına her üç yılda bir 750gr TSP veya DAP erken ilkbaharda 15-20cm toprak derinliğine verilmelidir. Yine her yıl dekara 30-40kg Potasyum Sülfat erken ilkbaharda 15-20cm toprak derinliğine verilmelidir.  


Şekil 1.:Fosforlu ve Potasyumlu gübreler erken ilkbaharda ağaç tacının altına açılacak 15-20 cm genişlik ve 15-20cm derinlikte daire şeklin  deki hendeğe verilerek üzeri toprakla doldurulur.

 2.:Fosforlu ve Potasyumlu gübre gömüldükten sonra, Azotlu gübre gövdeden 50-60cm uzaklıkta daire şeklinde ağaç tacı altına serpilerek tırmıkla toprağa karıştırılır.

                                                                                             

Şekil 3 : Toprak işlemenin traktörle yapıldığı hallerde gübreler ağaç sıralarına paralel geçen 15-20 cm derinlikte açılan hendeklere verilebilir. 1 numaralı sıralar 1. sene 2 numaralı sıralara 2. sene gübre verilerek gübreleme yapılır.

  Sulama :

                      Elma bahçeleri bir yıl içinde 4-6 defa sulanmalıdır. İlk sulama Haziran ayı içerisinde; ikinci sula azotlu gübre   uygulamasının arkasından yapılmalıdır. Bunu takip edecek sulamalar yağış durumuna ve toprağın yapısına göre ayarlanmalıdır. Eylülün 15'inden sonra sulama işlemine son verilmelidir.